Gesprek met burgemeester Agadir

tarik-kabbajWaarom stelt u zich kandidaat voor een tweede termijn?
Ik heb vlak voor de verkiezingen besloten om me kandidaat te stellen om twee redenen. Tijdens de eerste termijn hebben we een nieuwe vorm van bestuur geprobeerd. De resultaten zijn tot zo ver positief. Ik wil daar graag verder mee. De tweede reden is de oproep van burgers en verenigingen om aan te blijven.

We hebben mensen op straat geïnterviewd. Zij zijn lovend op uw werk…
Misschien een teken dat we goed bezig zijn, ook al liggen er nog veel problemen te wachten op een oplossing. Mijn hoop is dat de burgers weer moed krijgen om mee te doen. Ze zijn teleurgesteld omdat politici een slecht imago hebben wegens corruptie en machtsmisbruik. Ik ben sinds 1968 actief. Ik wil goed werk voor mijn stad achter laten. Maar dat kan ik niet alleen. Ik heb de burgers hierbij nodig. Alleen met participatie kan de lokale democratie functioneren. Er is meer transparantie. We treden op tegen corruptie. En we zijn bezig de administratie te moderniseren die de burger centraal stelt. Deze verworvenheden mogen niet teruggedraaid worden, ongeacht wie de volgende burgemeester wordt. Lokale en buitenlandse investeerders klagen over bureaucratie.

Mensen hebben de indruk dat gemeentelijke ambtenaren niet geïnteresseerd zijn in de problemen van de stad. Wat gaat u hieraan doen?
Daar ben ik niet helemaal mee eens. Soms komt het voor dat investeerders zich op het laatste moment terugtrekken. Ze willen bijvoorbeeld een project starten. Maar dat voldoet niet aan de voorwaarden. Ze krijgen geen vergunning van de Gemeente en worden ze dan teleurgesteld. En dan gaan ze klagen over bureaucratie. Ze moeten weten dat zelfs in de meest ontwikkelde landen, administratieve procedures wel eens lang kunnen zijn. Ik heb het met eigen ogen gezien bij collegae bestuurders in Frankrijk. Een bouwvergunning kan minstens drie maanden duren. Hoe groter het project, hoe langer het duurt. Dat de ambtenaren niets doen, klopt dus niet helemaal. Alle afgeronde en lopende projecten in de stad zijn niet mogelijk zonder het harde werken van de kaders, de technici, de ingenieurs en de gewone arbeiders die overuren maken en soms ook in de weekenden werken. Wij hebben capabele mensen in dienst, loyaal aan de stad en haar bewoners. De omstandigheden waarin deze mensen werken zijn niet ideaal. Daar ben ik het wel mee eens. Modernisering is daarom de manier om problemen op te lossen. Hierin speelt ICT een belangrijke rol. Ook hier hebben meer kaders hard nodig. Daarnaast verdienen de meeste ambtenaren erg weinig. Sommige gevallen zijn schrijnend. Hoge kaders met een karig salaris. Dat kan gewoon niet. Maar daar kan het stadsbestuur niets aan doen. Dat is een probleem van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik hoop dat ik er iets aan kan doen.

De burgers willen dat u aanblijft om deze problemen op te lossen…
De burgers mogen zich uitspreken. Mocht ik het halen, dan hoop ik niet weer dezelfde problemen tegen te komen zoals afgelopen zes jaar.

De oppositie was de afgelopen zes jaar niet altijd aardig geweest. De belangen van de stad kwamen in het geding. Hoe kwam het zo ver?
Toen ik de plannen heb voorgelegd, was de Gemeenteraad unaniem akkoord. Maar om eerlijk te zeggen, we waren maar met drie en soms vier mensen aan het werk. Ik vraag me daarom af waarom men eerst heeft gestemd om later te protesteren, chantage te plegen en druk uit te oefenen. Ik begrijp het nog steeds niet. Ik heb afgelopen zes jaar misverstanden aan de kaak gesteld. Ik wordt nog steeds misselijk als ik zie hoe geld van de stad wordt verspild. Daarnaast waren sommige raadsleden verzeild geraakt in schandalen. Ik hoop dat de burgers begrijpen welke belangen er spelen in hun stad. Willen ze wonen in een stad gericht op modernisering, transparantie en goed bestuur of willen ze leven met corruptie en wanbeleid? Het is aan hen om te beslissen.

Gaat u corruptie aanpakken? Gaat u bijvoorbeeld ambtenaren en raadsleden berispen, die niet altijd aanwezig zijn op hun werkplek?
Het is aan de burgers om te beslissen wie de volgende burgemeester wordt.

Veel burgers staan achter u …
Laten we niet op de zaken vooruitlopen.

De oppositie beweert dat u niet veel heeft gedaan… Afgunst?
Ik denk dat iedereen kan zien wie heeft gewerkt en wie niet. Toen we onze plannen hebben gepresenteerd, geloofden ze niet dat het haalbaar was. Men geloofde bijvoorbeeld niet dat we tot in de verre uithoeken van de stad nieuwe wegen gingen aanleggen en oude wegen verbeteren voor een beter doorstroom van het verkeer. Dit hebben we allemaal met slechts 550 miljoen MAD behaald. Men wilde ook niet geloven dat we de stad groener gingen maken. We wilden meer sportparken en tuinen. Vandaag hebben we 21 kinderspeeltuinen in de stad. Dat bestaan nergens in dit land. We werden ook uitgelachen toen we een promenade gingen aanleggen om de kust beter bereikbaar te maken. Maar hoe meer we gingen doen, hoe meer mensen er kwamen met nieuwe oplossingen voor problemen die ze ondervinden.

U bent altijd discreet in uw werk …
Ik heb me ingezet voor het welzijn van de stad. Ik denk dat ik twee jaar geleden afgetreden ben, als ik al die projecten niet kon realiseren. Ik bleef aan omdat ik de visie en de nodige middelen tot mijn beschikking had. Niets stond me in de weg, op enkele gevallen van corruptie na. Om een goed resultaat te behalen, moest ik soms compromissen sluiten. Maar niet ten koste van mijn eigen principes. Ik wist dat er problemen waren die de stedelijke ontwikkeling in de weg staan. Er waren geruchten. Maar ik kon niet ingrijpen. Totdat ik bewijzen onder ogen kreeg. Ik heb ingegrepen en dat werd mij niet in dank afgenomen.

De oude bewoners van de stad zijn u dankbaar voor het in gebruik nemen van de oude weg naar Agadir Ufella (oude wijk, verwoest door de aardbeving van 1960, red.). Dat is niet meer gebeurd sinds 1930. Vanwaar deze interesse?
Agadir Ufella maakt deel uit van een groot project. We willen historische plaatsen in de stad opknappen. Oude stadsmuren horen hierbij. Er komen paden voor voetgangers. We houden hierbij rekening met natuur en milieu. Ook willen we irrigatiekanalen aanleggen. Dat loopt traag. Maar we zijn begonnen.

De bewoners van de wijk Hassani klagen over verwaarlozing. Er is teveel verkeer die dwars door hun tuin loopt. Die tuin is één van de oudste in de stad..
U bedoelt de tuin Lalla Mariam?

Nee, Ibn Zaidoun.
Ja, die is aangelegd begin jaren zestig door een Franse tuinarchitect. Een deel van de tuin moet helaas plaats maken voor een verkeersweg. Wat mij betreft moet elk stukje groen in de stad bewaard worden. Helaas kunnen we niet alles bewaren. We zijn nu bezig om de tuin Lalla Mariam te voorzien van een speelplaats voor kinderen. Er komen hekken en verlichting.

En de voetgangers?
60% van de stad heeft een fatsoenlijke stoep. We hebben nog 20% te gaan. We zijn bezig in de wijk Dakhla en in sommige straten van de Industriële wijk. Werken aan de stad is nooit klaar.

Regionale Verenigingen van ambachtslieden en kunstenaars werken samen met de stadsarchitecten. Ze willen de stad opvrolijken met kunstwerk in tuinen, op pleinen, bij kruisingen en langs de wegen. Kunnen ze rekenen op uw hulp?
Ik steun de samenwerking en vind het prachtig voor de stad. Het publiek maakt zo kennis met het werk van kunstenaars in openbare ruimtes.

Waarom zijn er geen sculpturen in openbare ruimtes eigenlijk?
We zijn bewust van de kwestie. We werken er nog aan.

Veel kunstenaars rekenen op uw hulp …
Ik hoop aan hun verwachtingen te voldoen. De inrichting van de openbare ruimte is een serieuze zaak. Ik ben voorstander van het plaatsen van sculpturen op openbare ruimtes.

Een ander probleem: er is veel vuil op straat en in parkings…
De Gemeentelijke vuilophaaldienst dekt de hele stad. Toch zijn er plaatsen waar we met de machines niet bij kunnen. Er blijft toch vuil liggen. En de prullenbakken worden niet altijd netjes teruggeplaatst eenmaal geleegd. Daarnaast hebben we te maken met vandalisme zoals brand, vernieling en diefstal. De Gemeente plaatst nieuwe prullenbakken en vandalisme begint opnieuw. Dat gaat eindeloos door. Een ander probleem is dat burgers en bedrijven zelf verantwoordelijk zijn. Ze dumpen hun afval gewoon op straat of in openbare ruimtes. We zijn nu bezig met een nieuwe onderzoek naar mogelijke oplossingen. Een daarvan is het scheiden van huiselijk afval. Dat vraagt om gespecialiseerde bedrijven. En dat is kostbaar. Er is nog een onderzoek gaande naar nieuwe parkings. Aan de kust willen we ondergronds zodat mensen meer auto’s kwijt kunnen. Tegelijkertijd blijft de lucht schoon. Bovengrondse parking geeft nog wat probleem. Helaas is het nu zo dat de Gemeente parkeerterreinen verhuurt aan particulieren. Ze doen zelf onvoldoende hun best om hun parkings schoon te houden. We hebben zelfs nu problemen met de parkeerbetalingen.

Wordt er gesjoemeld?
Ik denk dat de tijd rijp is voor een onderzoek. Meer zeg ik niet.

Een ander probleem waar burgers mee te maken hebben is veiligheid. Er veel agressie en criminaliteit. De politie kan niet alles aan. Is het niet tijd voor een eigen stadswacht zoals in de steden in Europa?
Er is inderdaad een probleem van criminaliteit. Dat was in afgelopen jaren niet zo. Het is schrikbarend. Er is tekort aan sociale voorzieningen voor werkelozen, dak- en thuisloze, zwervers… Die zorgen voor de meeste overlast. Daarvoor werken we samen met politie en zorginstellingen.

Een stadswacht kan veel werk uit handen van de politie nemen…
Ja, maar in de wet is het niet mogelijk om een eigen politiemacht op te zetten. We zijn afhankelijk van de overige partners in de stad: politie, lokale autoriteiten en Gemeente.

In het nieuwe logo van uw Gemeente staat de naam van de stad ook in het Tifinagh (Berber schrift, tot kort geleden verboden, red.).  De bewoners zijn er trots op. Waarom heeft u het toegestaan?
Ik vindt diversiteit belangrijk. Diversiteit is rijkdom. Tifinagh hoort bij onze cultuur en geschiedenis. Agadir is de hoofdstad van een amazigh regio. Zelfs de naam Agadir is amazigh. Waarom zouden we het niet ook in het Tamazight schrijven? Dat schrift is officieel geadopteerd voor de taal. We zijn de eerste Gemeente in het land die Tifinagh gebruikt in officiële documenten. Het was mij een eer om het te doen. (einde).

Interview: Abdallah Aourik, eerder verschenen in:
Magazine “Agadir O’flla” (9 juni 2009).

Wie is Tariq Kabbage?

Opleiding en werkervaring:
– 1976: afgestudeerd in scheikunde, Universiteit Paul Sabatier, Toulouse, Frankrijk.
– 1976-84: docent en onderzoeker aan de Universiteit van Rabat en Universiteit Paul Sabatier.
– 1984: directeur Kabbage Export (familiebedrijf voor groente en fruit).
– 1986: medeoprichter en directeur GPA (export groente en fruit).
– 1998: medeoprichter Fresh Fruit (export groente en fruit).

Verenigingsleven:
– Oud bestuurslid UNEM (Studentenvakbond)
– Oud bestuurslid Onderwijsvakbond (S.N.E.SUP)
– Medeorganisator Landelijk Congres UFSP-partij (Socialisten, 1975)
– Oud lid Landelijk Bureau Socialistische Jeugd (USFP)
– Lid “Steuncomité voor Palestina”
– Bestuurslid “Fonds Abderrahim Bouabid”
– Oprichter en bestuurslid “Fonds Abbes Kabbage voor Cultuur en Ontwikkeling”.
– Medeoprichter Vereniging “Convergences 21”
– Medeoprichter en oud bestuurslid “Club Agadir” (Nadi Agadir)
– Medeoprichter “Transparancy Maroc”
– Raadslid landelijk bureau USFP-partij (Socialisten)


About

H. Amouch, webredacteur met passie voor reizen en sport. Ook jouw bijdrage op deze website? Laat het ons weten via admin (at) souss punt org.


'Gesprek met burgemeester Agadir' has no comments

Reageer op dit artikel

sommige auteursrechten voorbehouden (cc) souss.nl - souss.org 2005 - 2018