Een project opzetten in Marokko

reseaux-marocainsDit artikel legt uit hoe je een project opzet in negen stappen:
1-  Kies eerst: steunen of helpen?
2- Bepaal het doel van je project.
3- Kijk om je heen en leer van anderen.
4. Zet je eigen organisatie op.
5. Maak je werkplan bekend.
6. Hulpbronnen zoeken.
7. Tips en trucks.
8. Nuttige websites.
9. Literatuur.

1- Steunen of helpen?
Er is verschil tussen een project steunen (passief) en daadwerkelijk helpen bij het realiseren van een project (actief). Steunen kun je het beste vanuit Nederland doen door b.v. een donatie over te maken of hulpgoederen aan te bieden. Voor echte help is het handig om contact te leggen met plaatselijke hulporganisaties in Marokko die vaak meer kennis hebben van zaken, de taal goed spreken en contact hebben met de lokale bevolking. Bijna elk dorp en stad heeft één of meer organisaties. Ze zijn meestal blij met elke hulp uit het buitenland. Informeer eerst of een soortgelijke organisatie bestaat in de streek waar je vandaan komt.

2- Bepaal het doel van je project:
Stel dat je een opvang voor weeskinderen wilt steunen, bepaal eerst met je partner in Marokko wat jou rol hierin is: hebben ze eten nodig? Is er scholing nodig? Hebben ze kleren nodig? Of willen ze een stuk grond kopen om een eigen weeshuis op te zetten? Begin hierbij altijd kleinschalig. Bij de eerste keer dat je met een organisatie samenwerkt, spreek eerst een testproject af om later te evalueren of het geslaagd is of niet. Dus niet meteen het hele huis voor weeskinderen op je nemen. Stuur geen overbodige spullen naar je partner. Kleren voor kinderen zijn b.v. overbodig omdat je die in Marokko goedkoper kunt kopen dan hier. Dit geldt weer niet voor allerlei apparatuur zoals medische of kantoorartikelen (rolstoel, computer, fax, kopieerder…) Die zijn hier wel goedkoop maar daar weer niet.

3- Kijk om je heen en leer van anderen:
In Nederland zijn er meer dan 6.000 stichtingen die allerlei soort hulp in andere landen bieden. Sommige zijn ook in Marokko actief. Unicef heeft b.v. geregeld projecten lopen in Zuid-Marokko. Neem eens contact op en vraag naar de verslagen over afgeronde projecten. Zo kun je van hun ervaring leren. Ook buiten Nederland zijn er veel organisaties actief. Neem b.v. ook contact op met organisaties van migranten in het buitenland die projecten in Zuid-Marokko hebben lopen. Zie adressen onderaan dit artikel.

4. Zet je eigen organisatie op:
Als je verder wil in de ontwikkelingshulp, kun je het beste je eigen organisatie opzetten en vanuit Nederland veel doen. Er zijn verschillende organisatievormen zoals Stichting, Vereniging of Fonds. De Stichting is de meest voorkomende rechtsvorm in de ontwikkelingshulp. Je maakt met een Stichting meer kans om serieus genomen te worden. Met een Stichting heb je je statuten met daarin de doelstellingen en werkmethode beschreven. Je kunt de statuten van je Stichting laten maken bij de notaris en jezelf bij de Kamer van de Koophandel in je woonplaats inschrijven. Je kunt dan namens je Stichting subsidies in Nederland aanvragen om je projecten in Marokko te financieren.

5. Maak je plannen bekend:
Het is belangrijk om precies te weten wat je wilt doen met je Stichting, op korte termijn maar ook op lange termijn. In je werkplan beschrijf je de doelstelling van je project, hoe lang het project gaan duren, de doelgroep, de kosten van het project, de bron van de financiën en de partners met wie je samenwerkt. Ook kun je de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie in je werkplan opnemen. Dit is nodig omdat je straks aan de financiers van het project verantwoording moet afleggen.

6. Hulpbronnen zoeken:
Om je project uit te voeren heb je natuurlijk geld nodig. Hiervoor bestaat een tiental fondsen speciaal voor ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Er zijn zowel fondsen voor kleine als voor grote projecten. Meestal hebben grote fondsen ook speciale mogelijkheden voor kleine projecten. Onderaan vind je enkele adressen van fondsen bij wie je je werkplan kunt indienen.

7. Tips en trucks:
Je omgeving optimaal erbij betrekken:
1- Zoek (via Internet b.v.) naar andere organisaties die vergelijkbare projecten aan het opzetten zijn. Als  er meerdere Stichtingen een werkplan met hetzelfde project bij hetzelfde fonds indienen, krijgt meestal het best beschreven werkplan de beschikbare middelen mee.

2- Als je met een partner in Marokko wilt samenwerken, zorg dan dat je project op een goede manier ten bate komt van de lokale bevolking. Probeer mensen rechtstreeks bij je project je betrekken.

3- Praat over je project in je directe omgeving. Vaak zijn er mensen in je familie en vriendenkring die goede kennis over en contacten hebben in de plaats waar je wilt helpen. Wees gericht en betrek mensen bij je project zodat ze zich ook verantwoordelijk voelen voor de uitvoering. Vaak hebben ze er ook zelf indirect baat bij.

4- Wees bereid om te leren van andere organisaties en individuen die verder zijn dan jij. Zorg dat je een duurzame vertrouwensrelatie krijgt met je financiers, zusterorganisaties en mensen om je heen die iets voor je kunnen betekenen.
Het kan jaren duren voordat je goede contacten opbouwt. Maar het kan ook enkele minuten duren om die weer te verliezen.

Lobbyen voor je zaak:
1- Wees goed op de hoogte van de procedures van internationale ontwikkelingssamenwerking op Nederlands en Europees niveau: welke maatregelen worden er genomen, door wie, waarom en met welk doel. Veel beslissingen over ontwikkelingshulp worden ook in Brussel genomen.

2- Weet waar de macht ligt: op nationaal of op Europees niveau? Bij het Europees Parlement of de Commissies? Kijk of er politici en beleidsmakers (van Marokkaans achtergrond) er werkzaam zijn en schrijf ze aan over je zaak. Vaak zijn ze er wel maar zijn onzichtbaar. Ze zijn bovendien meestal per e-mail of telefoon bereikbaar.

3- Wees actief op alle fronten. Voor grotere projecten is soms alleen lobbyen op lokaal niveau niet voldoende zonder eveneens het Europees Parlement en de Europese Commissie te benaderen. Daarom is het vaak handig om lid te zijn van een bij jou passende politieke groepering die ontwikkelings-samenwerking hoog op zijn programma heeft. Je stem wordt dan gehoord.

4- Ken je zaak goed. Zorg ervoor dat je goede en up to date-informatie hebt over je zaak om je argumenten te onderbouwen, zoals statistieken, onderzoeken of rapporten.

5- Intervenieer in een vroeg stadium van de besluitvorming.

6- De follow-up: kom een tweede keer bij iemand terug nadat je aan de bel hebt getrokken. Je hebt meer succes als je meerdere malen blijft hameren op je zaak.

7- Wees eerlijk. Een eenzijdig, zielig of hypocriet verhaal wordt zo doorgeprikt. Je kunt je zaak dan wel vergeten.

8- Wees alert op alles wat om je heen gebeurt die direct met je zaak te maken heeft: goede oren, ogen, neus en tanden om je vast te bijten tot een goed afloop van de je zaak.

9- Sluit je aan bij een Netwerk van organisaties die hetzelfde doel nastreven als jij. Specifieke organen met uitsluitend Marokkaanse hulporganisaties zijn er in Nederland (nog) niet. Je kunt je in dit geval aansluiten bij andere Nederlandse organisaties die in het buitenland actief zijn. Er wordt beter naar je geluisterd als je namens een netwerk spreekt of er deel vanuit maakt.

10- Spreek niet alleen de mensen die je kent, of tot wie je gemakkelijk toegang hebt, maar praat met iedereen.

11- Omkopen in ruil voor hulp of aandacht werkt echt niet zowel op lokaal, nationaal als op Europees niveau.

8. Nuttige websites:

1. www.azekka.org : Site van Franstalige organisatie Azekka, gevestigd in Frankrijk en gespecialiseerd in de ontwikkelingshulp in Zuid-Marokko.

2. www.justepoureux.com : Vereniging “Juste Pour Eux” is in 2004 in Frankrijk opgericht. Vereniging is actief ten bate van de lokale gemeenschappen in Zuid-Marokko. Gebied van interesse zijn o.a. humanitaire hulp, duurzame ontwikkeling, scholing, sociaal werk, kinderopvang, vrouwenorganisatie en media.

3. www.cosnederland.nl : COS Nederland is de landelijke vereniging van vijftien centra voor internationale samenwerking, de COSsen. COSsen zijn onafhankelijke advies- en projectbureaus voor internationale samenwerking.

4. www.fondsen.org : een samenwerkingsverband van (Nederlandse) fondsen en goede doelen die op internet de krachten bundelen. Ze geven toegang tot de websites van fondsen en goede doelen, gemakkelijk en overzichtelijk.

5. www.ontwikkelingssamenwerking.pagina.nl : verzameling nuttige adressen op Internet op het gebied van ontwikkelingshulp overal in de wereld. Gerangschikt naar thema van de hulp, naar land en naam naam van organisatie.

6. www.tanmia.ma : lokaal portal van organisaties actief op het gebied van ontwikkelingshulp in Marokko. Portal bevat informatie in het Arabisch, Engels en Frans. Af en toe iets over Zuid-Marokko.

7. www.marokkofonds.nl : fonds uit Nederland speciaal voor projecten in Marokko actief sinds 2005. Fonds steunt projectvoorstellen die voldoen aan de door het Marokko Fonds gestelde criteria.

9. Literatuur:

Een goed boek over de theorie en de praktijk van de ontwikkelingshulp in Zuid-Marokko is in 2005 in het Frans verschenen. Het boek is een referentie voor iedereen die een project wil opzetten. Het bevat gegevens en cijfers over projecten, de mensen erachter en de lokale deelnemers. Onderaan is een kleine samenvatting in het Nederlands. Titel van het boek: Les réseaux marocains du développement. Géographie du transnational et politiques du territorial. Auteur: Thomas Lacroix. Uitgever: Presses de Sciences Politiques. Colletion Mondes. ISBN:2-7246-0955-7 / Ean 13: 9782724609554. Prijs: € 22,00. Datum : sept. 2005.

Samenvatting van het boek:
Dit boek van Thomas Lacroix is vooral een beschrijving van ervaringen van mannen en vrouwen die zich een weg weten te vinden in de wereld van ontwikkelingshulp in Marokko. Het merendeel van de personen aan het woord komen uit Zuid-Marokko. Ze wonen in het buitenland waar ze organisaties hebben opgericht die zich bezig houden met de ontwikkeling van hun geboortestreek. Ze werken discreet en ontsnappen  grotendeels aan de aandacht van media. Ze hebben eigen netwerken opgebouwd die soms over verschillende landen zijn verspreid. Daarmee is dit boek het eerste in haar soort die een systematische beschrijving biedt van de activiteiten van dit soort NGO’s (Niet Gouvernementele Organisatie, niet aan de overheid gebonden).

Maar het boek bestaat niet alleen uit namen en cijfers. In het theoretische gedeelte bijvoorbeeld laat de auteur, geograaf en gespecialiseerd in de migratiegeschiedenis naar Europa, het licht schijnen op de relatie tussen migratie en ontwikkeling. Een benadering die tot nu toe vaak ontbreekt in de werken gewijd aan ontwikkelingshulp in Marokko. Hij probeert antwoord te vinden op de vraag waarom migranten zich nog steeds verbonden voelen met de ontwikkeling van de regio waar ze vandaan komen.

Deze nieuwe dynamiek vanuit Europa wordt overigens in de laatste jaren al te graag door overheden zowel in Europa zelf als in Marokko aangemoedigd. In een wereld die steeds globaler wordt stelt de auteur vast dat migranten een belangrijke rol zullen spelen in de ontwikkelingshulp. Daarmee krijgt de verhouding Europa / Noord Afrika op het gebied van migratie en ontwikkeling een nieuwe dimensie. De aanwezigheid in Europa van actieve organisaties stelt de auteur hoopvol voor de toekomst. Maar het moet nog verder uitgebouwd worden. Want het zijn organisaties die zich nog een weg proberen te vinden ergens tussen het Europese model en de lokale initiatieven in Marokko.

Het boek is in het Frans en telt twee grote hoofdstukken die elk in drie substukken zijn verdeeld. Het eerste deel van het boek gaat globaal in op de migratiegeschiedenis vanuit Marokko naar Europa. Een inleiding tot de ontwikkelingshulp in Marokko komt ook aan bod. Vervolgens beschrijft de auteur actieve migranten, het type organisatie en het ontstaansgeschiedenis ervan. In het tweede hoofdstuk gaat hij in op de hulp in de praktijk. Ook de wrijving tussen de (lokale) overheid en het lokale initiatief komt aan bod. Zijn de NGO’s nou wel of niet zelfstandig en wat is zelfstandigheid eigenlijk in het Marokkaanse context? Verder is er een hoofdstuk waarin de auteur de rol van de Europese overheden bespreekt in het stimuleren van ontwikkelingshulp onder de migranten.

Het boek is een aardige poging ontwikkelingshulp in Marokko in kaart te brengen. Een welkome aanvulling op de schaarse literatuur over de vooral theoretische aspecten van de ontwikkeling. Het is een must voor iedereen die zich bezig houdt met de ontwikkelingsprojecten in Marokko.About

H. Amouch, webredacteur. Ook jouw bijdrage op deze website? Laat het ons weten via admin (at) souss punt org.


'Een project opzetten in Marokko' has no comments

Reageer op dit artikel

online sinds 2016   sommige auteursrechten voorbehouden (cc)